โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 50 บาท
ประเภทอาหาร : -
ร้านกาแฟโอชารส
ข้อมูลร้าน
ร้านกาแฟโอชารส
อาหาร และเครื่องดื่ม
เมนูแนะนำ
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
30 บาท
50 บาท
70 บาท
100 บาท
300 บาท
เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ
ติดต่อ
ที่อยู่ :
7 ถนนโชติธำรงศ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
0 3472 5568
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
 
เว็บไซต์ :