โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 50 บาท
ประเภทอาหาร : -
ผู้ใหญ่บุญธรรม
ข้อมูลร้าน
ผู้ใหญ่บุญธรรม
อาหาร และเครื่องดื่ม
เมนูแนะนำ
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
ชื่ออาหาร
30 บาท
50 บาท
70 บาท
100 บาท
300 บาท
เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ เมนูอื่นๆ
ติดต่อ
ที่อยู่ :
(ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพรฯ) 4 หมู่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
0 3472 3739
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
 
เว็บไซต์ :