โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 350 บาท
ลักษณะที่พัก : xxxx
โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางจะเกร็ง
ข้อมูลที่พัก
โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางจะเกร็ง
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก 2 ห้อง
350 /ท่าน
(ราคานี้รวมอาหาร 2 มื้อ)
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ค่าเรือชมดอนหอยหลอด 500 บาท
- ค่าเรือชมหิ่งห้อย 800 บาท
ติดต่อ
ที่อยู่ :
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
0 3471 4409
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
-