โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : xx บาท
สินค้า : ขนม กาละแม
กลุ่มสตรีเทศบาลบางนกแขวก
ข้อมูลร้าน
กลุ่มสตรีเทศบาลบางนกแขวก
ขนม กาละแม
สินค้า และผลิตภัณฑ์
กาละแม
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
x0 บาท
x0 บาท
x0 บาท
x0 บาท
x0 บาท
รายการสินค้าอื่นๆ คลิกที่นี่
ติดต่อ
ผู้นำ :
คุณ วนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์ :
09 012 1409
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
 
เว็บไซต์ :
 
 
ที่มา ภาพและข้อมูลจาก :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไทยตำบล ดอทคอม