โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 30 บาท
สินค้า : สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม
ตลาดกลางบางแก้ว
ข้อมูลร้าน
ตลาดกลางบางแก้ว

เป็นศูนย์กลางแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและสินค้าเกษตรแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม และร้านเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน ตลาดแห่งนี้เปิดบริการวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์

สินค้า และผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
30 บาท
50 บาท
70 บาท
100 บาท
300 บาท
สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ สินค้าอื่นๆ
ติดต่อ
ที่อยู่ :
ริมถนนพระราม 2 (กิโลเมตรที่ 58) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
 
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
 
เว็บไซต์ :