โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 25 บาท
สินค้า : น้ำตาลมะพร้าว
กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา
ข้อมูลร้าน
กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา
เป็นกลุ่มชุมชนที่มีอาชีพในการทำสวนมะพร้าวส่วนใหญ่ การทำสวนมะพร้าวเพื่อมาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าวและสร้างรูปแบบในการใช้ประโยชน์เพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภค
สินค้า และผลิตภัณฑ์
น้ำตาลปึก
น้ำตาลมะพร้าว
น้ำตาลมะพร้าวแท้
น้ำตาลมะพร้าวแท้
บรรจุขวดพลาสติก
น้ำตาลมะพร้าว
แปรรูป
25 บาท
25 บาท
25 บาท
35 บาท
xx บาท
รายการสินค้าอื่นๆ คลิกที่นี่
ติดต่อ
ผู้นำ :
นางอุไร สีเหลือง
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ :
0-3476-6323
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
cddmaeklong@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
 
 
ที่มา ภาพและข้อมูลจาก :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไทยตำบล ดอทคอม