โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 899 บาท
ประเภททัวร : 1 วัน, 2 วัน 1 คืน
อัมพวาบีบีกัน
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
  อัมพวาบีบีกัน
แพคเกจท่องเที่ยว รวมค่ารถรับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ, อาหาร, ค่าชมสถานที่ต่างๆ และค่าเรือชมหิ่งห้อย
 
บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน รวมค่ารถรับส่งจากกรุงเทพฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น sea food ค่าเข้าชมอุทธยาน และค่าเรือชมหิ่งห้อยแล้ว
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน รวมค่ารถรับ-ส่งจากกรุงเทพฯ ค่าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหาร 2 มื้อ และค่าเรือชมหิ่งห้อย (ไม่รวมค่าที่พัก )
   
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 วัน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
899
หมายเหตุ รับ 8 ท่านขึ้นไป
ราคานี้รวม
ค่ารถรับส่ง จากกรุงเทพฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น sea food ค่าเข้าชมอุทธยาน และค่าเรือชมหิ่งห้อยแล้ว
รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน : ที่ยวเสาร์ - อาทิตย์
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน ขึ้นไป
เด็ก
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
1,490
1,390 
ครึ่งราคา
หมายเหตุ รับ 8 ท่านขึ้นไป
ราคานี้รวม
ค่ารถรับ-ส่งจากกรุงเทพฯ ค่าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหาร 2 มื้อ และค่าเรือชมหิ่งห้อย (ไม่รวมค่าที่พัก )
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริการรถตู้ รับ-ส่ง กรุงเทพ - อัมพวา - กรุงเทพ สำหรับผู้ที่เดินทาง เป็นหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป
รถตู้หลังคาสูง 15 ที่นั่ง พร้อมประกันภัย ชั้น 1
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
034-751444, 081-7777199 : TOM
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
http://www.amphawa-bbgun.com/

ที่มาข้อมูล
:
http://www.amphawa-bbgun.com/