โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 8 ท่านขึ้นไป
ประเภททัวร : ล่องเรือเที่ยว
บ้านดาหลา
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
บ้านดาหลา
บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วยดอกดาหลา และพรรณไม้อีกนานาชนิด บรรยากาศบ้านสวนที่เราอยากให้ม่นได้มาพักผ่อน

บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 วัน :
เรือรอบเช้า พาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก โบสถ์คริสต์ 150 ปี ค่ายบางกุ้ง วัดบางแคน้อย อุทยาน ร.2 และปิ่นสุวรรณเบญจรงค์
เรือรอบเย็น ล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา เลือกซื้อของกินของฝากแสนอร่อยและชม
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
650
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ และลงเรือท่องเที่ยวทางน้ำ 2 รอบ
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
1 หมู่ที่11 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ :
085-1011834 , 081-7935560
โทรสาร :
034-751023
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
http://www.baandalha.com
ที่มาข้อมูล :
http://www.baandalha.com