โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 10 - 24 ท่านขึ้นไป
ประเภททัวร : แพคเกจทัวร์
บ้านครูปู
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
บ้านครูปู
"บ้านครูปู" ได้จัดเตรียมรูปแบบการท่องเที่ยวของท่านเป็นแพคเกจ เพื่อท่านจะได้สะดวกในการจัดงบประมาณในการใช้จ่าย เหมาะสำหรับท่านที่มาเป็นกลุ่ม หรือมาเป็นหมู่คณะ โดยเป็นแพคเกจแบบ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ของใส่บาตร ท่องเที่ยว ทางเรือ มีให้เลือกสามรูปแบบ แตกต่างตามกิจกรรม ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,500 บาท ( 10 - 24 ท่านขึ้นไป ) และ พิเศษสุดสุด เพียงท่านละ 1,300 บาท ( 25 ท่านขึ้นไป )

บริการ
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
รายการทัวร์
โปรแกรม 1 : 2 วัน 1 คืน
เดินเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย - เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ ร.2 - วัดบางแคน้อย โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง - นมัสการหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
จำนวนคน
10-24 ท่าน
25 ท่านขึ้นไป
         
ราคา
(บาท/ท่าน)
1,500
1,300
         
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
อาหาร 2 มื้อ ของใส่บาตร ท่องเที่ยวทางเรือ
โปรแกรม 2 : 2 วัน 1 คืน
เดินเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย - ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง - ล่องเรื่อเที่ยวชมตลาดน้ำดำเนิน - นมัสการหลวงพ่อโต วัดเจริญสุขารามวรวิหาร
จำนวนคน
10-24 ท่าน
25 ท่านขึ้นไป
         
ราคา
(บาท/ท่าน)
1,500
1,300
   
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
อาหาร 2 มื้อ ของใส่บาตร ท่องเที่ยวทางเรือ
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
บ้านครูปู 318 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ :
034-725920 , 081-9411249 , โทรสาร 034-725921
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
http://www.baankupu.com/
ที่มาข้อมูล
http://www.baankupu.com/