โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 700 บาท
ประเภททัวร : แพคเกจทัวร์
แม่กลองแคมป์
แม่กลองแคมป์
  แม่กลองแคมป์ "ที่พักผ่อนสำหรับคนเดินทาง" เพื่อให้วันพักผ่อนของคุณเป็นวันที่มีความสุข สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรมและได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำแม่กลอง
 
บริการ
แพจเกจท่องเที่ยว 1 วัน 1 คืน
แพจเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
เปิดให้บริการท่องเที่ยววัฒนธรรม จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่าย ทัศนะศึกษา ดูงาน กิจกรรม Walk Rally และแคมป์ปิ้ง
   
รายการทัวร์
แพกเกจท่องเที่ยว 1 วัน พัก 1 คืน
โปรแกรมที่ 1 : “ชมวิถีชีวิตคนริมคลอง เที่ยวตลาดเช้า” (เส้นทางเรือ) พาท่านนั่งเรือชมวิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) – เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคา – ชมบ้านสวน – เส้นทางเสด็จประพาท รัชกาลที่ 5 
โปรแกรมที่ 2 : “ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมสองฝั่งคลอง ทำบุญไหว้พระ” (เส้นทางเรือ)
พาท่านนั่งเรือชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแม่กลอง– ทำบุญไหว้พระ(ในตำบลนางตะเคียน) - เที่ยวชมสวนเกษตร
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
700
700
700
700
650
650
650
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2-4 ท่าน บ้านริมคลอง)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ
- เรือพายชมคลอง และเรือนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว
 
แพกเกจท่องเที่ยว 2 วัน พัก 1 คืน
โปรแกรมที่ 1 : “เที่ยววัฒนธรรม วิถีชีวิตคนริมน้ำ เที่ยวตลาดริมคลอง” (เส้นทางรถยนต์ -ทางเรือ)
วันแรก : เส้นทางรถยนต์
- เส้นทางที่ 1 : พาท่านเที่ยวชม วัดภุมรินทร์(กุฏีทอง) – วัดท้องคุ้ง – วัดบางแคน้อย-วัดบางแคใหญ่ – ค่ายบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์ Unseen Thailand ) อุทยาน ร.2 – ตลาดน้ำอัมพวา - ชมหิ่งห้อย
- เส้นทางที่ 2 : พาท่านเที่ยวชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด - วัดเจริญสุขารามวรวิหาร – ตลาดบางนกแขวก – ค่ายบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์ Unseen Thailand ) – ตลาดน้ำอัมพวา วันที่สอง : เส้นทางเรือ พาท่านนั่งเรือชมวิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) – เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคา – ชมบ้านสวน – เส้นทางเสด็จประพาท รัชกาลที่ 5
วันที่สอง : เส้นทางเรือ
พาท่านนั่งเรือชมวิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) – เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคา – ชมบ้านสวน – เส้นทางเสด็จประพาท รัชกาลที่ 5  
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
1400
1200
1200
1200
900
900
800
หมายเหตุ : หากต้องการ รถรับ-ส่ง (รถตู้) สำหรับคณะ 10 ท่าน จาก กทม. คิดค่าบริการ เพิ่ม คนละ 200 บาท
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2-4 ท่าน บ้านริมคลอง)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ
- เรือพายชมคลอง ค่ารถนำเที่ยวและรับส่ง เรือนำเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
-
ติดต่อ
ที่อยู่ :
3/2 หมู่ 6 ตำบลนาง ตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :
ปู กำหมุน 086 5225756 , 086 9883571
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
http://www.maeklongcamp.com
ที่มาข้อมูล :
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- จังหวัดสมุทรสงคราม