โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 8 ท่านขึ้นไป
ประเภททัวร : แพจเกจทัวร์
บ้านริมนที
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
บ้านริมนที
คืนหนึ่งที่อัมพวา กับ บ้านริมนที บ้านทรงไทยริมน้ำ ที่จะทำให้ผู้พักแรมค้างคืน ณ บ้านของเราได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ และความเป็นส่วนตัว

บริการ
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมพิเศษ
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน: ชมธรรมชาติ
ล่องเรือ - วัดจุฬามณี - วัดภุมรินทร์ - ชมโบสถ์ที่ปกคลุมด้วย ต้นไม้ใหญ่ - ค่ายบางกุ้ง - เพลิดเพลินกับตลาดน้ำอัมพวายามเย็น - Hightlight กับ แสงสว่างจากธรรมชาติ "หิ่งห้อย" นับร้อยนับพัน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
990
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า 1 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ ค่าเรือท่องเที่ยว พร้อมกันนี้เรายินดีจัดเตรียมสังฆทานให้ท่านได้ทำบุญ จำนวน 1 ชุด
รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน : อิ่มบุญ
ล่องเรือทำบุญไหว้พระ 9 วัด - ชมอุทยานรัชกาลที่ 2 - เพลิดเพลินกับตลาดน้ำอัมพวายามเย็น
- Hightlight กับ แสงสว่างจากธรรมชาติ "หิ่งห้อย" นับร้อยนับพัน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
1,100
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า 1 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ ค่าเรือท่องเที่ยว พร้อมกันนี้เรายินดีจัดเตรียมสังฆทานให้ท่านได้ทำบุญ จำนวน 1 ชุด
รายการทัวร์ ตามใจผู้มาเยือน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ

ทีมงานของเรายินดีจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับท่านและหมู่คณะ ตามที่ท่านเป็นผู้กำหนดโปรแกรมท่องเที่ยวเอง เพียงแต่แจ้งรายละเอียด และความต้องการให้เราทราบล่วงหน้า
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
20 หมู่ 3 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
08 1845 9988, 08 1934 0589, 08 1938 8282
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
rimnatee_house@hotmail.com
เว็บไซต์ :
http://www.rimnatee.com
ที่มาข้อมูล :
http://www.rimnatee.com/vacation/index_new.php