โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 6 ท่านขึ้นไป
ประเภททัวร : แพคเกจ
บ้านเรือไทย โฮมสเตย์
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
บ้านเรือไทย โฮมสเตย์
เชิญท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงอนุรักษ์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติริมคลอง ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็นซึ่งมีเเห่งเดียวและนั่งเรือชมหิ่งห้อยยามราตรี ชมสวนมะพร้าว การเก็บน้ำตาล และการเคี่ยวตาลลิ้มรสความหอมหวานของตาลสดจากต้น ชมสวนส้มโอ ความงามของสวนลิ้นจี่ในหน้าลิ้นจี่ พร้อมซื้อผลไม้และของที่ระลึกในราคาถูก ชมเเหล่งท่องเที่ยวเเละสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย และ บ้านเรือไทย เป็นหนึ่งในจุดชมหิ่งห้อยที่สำคัญ

บริการ
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมพิเศษ
รายการทัวร์
โปรแกรม1 : 2 วัน 1 คืน
บ้านพักทรงไทยดั่งเดิม ริมคลองขุดประชาชมชื่น เดินทางเข้าที่พักโดยทางเรือ
นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาว 2 ฝั่งคลอง - ชมการเก็บลูกมะพร้าวการ เคี้ยวตาล และดื่มน้ำตาลสดจากต้น - ชมสวนผลไม้ตามเทศกาล - พายเรือเล่นหรืองมกุ้งใหญ่แม่น้ำ และตกปลา - ชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ชมหิ่งห้อย
จำนวนคน
6-8
ท่านขึ้นไป
6
ท่านขึ้นไป
         
ราคา
(บาท/ท่าน)
750
600
(วันธรรมดา)
   
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
โปรแกรม2 : 2 วัน 1 คืน
บ้านพักทรงไทยดั่งเดิม ริมคลองเดินทางเข้าที่พักโดยทางเรือ
นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาว 2 ฝั่งคลอง - ดื่มน้ำตาลสดจากต้น - ชมสวนผลไม้ตามเทศกาล - พายเรือเล่นหรืองมกุ้งใหญ่แม่น้ำ และตกปลา - ชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ชมหิ่งห้อย - วัดจุฬามณี - กุฏิทอง วัดภุมรินทร์ - โบสถ์ที่มีต้นโพธิ์ปรกคุมทั้งหลัง ค่ายบางกุ้ง - ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง วัดบางแคน้อย - อุทยาน ร.2
จำนวนคน
6-8
ท่านขึ้นไป
6
ท่านขึ้นไป
         
ราคา
(บาท/ท่าน)
900
750
(วันธรรมดา)
   
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
โปรแกรมพิเศษ 1 ออกปากอ่าว : 2 วัน 1 คืน
บ้านพักทรงไทยดั่งเดิม ริมคลอง เดินทางเข้าที่พักโดยทางเรือ
- เที่ยววัดประทุมชมปลาช่อนอเมซอน - ไหว้พระวัดศรัทราธรรม - ล่องเรือออกปากอ่าว - สักการะกรมหลวงชุมพรที่ดอนหอยหลอด - ชมตะแกงเลี้ยงหอยแครงและหอยแมงภู่ - ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ชมหิ่งห้อย
จำนวนคน
8
ท่านขึ้นไป
           
ราคา
(บาท/ท่าน)
1150
     
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
โปรแกรมพิเศษ 2 ออกปากอ่าว : 3 วัน 2 คืน
บ้านพักทรงไทยดั่งเดิม ริมคลอง เดินทางเข้าที่พักโดยทางเรือ
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา - ชมหิ่งห้อย - ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม - เที่ยววัดประทุมชมปลาช่อนอเมซอน - - ไหว้พระวัดศรัทราธรรม - ล่องเรือออกปากอ่าวเที่ยวชมธรรมชาติของแม่น้ำแม่กลอง - สักการะกรมหลวงชุมพรที่ดอนหอยหลอด - ชมตะแกงเลี้ยงหอยแครงและหอยแมงภู่ - วัดจุฬามณี - กุฏิทอง วัดภุมรินทร์ - โบสถ์ที่มีต้นโพธิ์ปรกคุมทั้งหลัง ค่ายบางกุ้ง - ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง วัดบางแคน้อย - อุทยาน ร.2
จำนวนคน
10
ท่านขึ้นไป
           
ราคา
(บาท/ท่าน)
1800
     
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
เที่ยวชมรายการพิเศษ
จำนวนคน
8 ท่าน
25 ท่าน
         
เรือชมหิงห้อยยามค่ำคืน
700
บาท/ลำ
           
เรือเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ำ 
1000
บาท/ลำ
           
เรือชมตลาดน้ำดำเนิน 
1000
บาท/ลำ
           
เรือใหญ่บริการชมหิ่งห้อย
2000
บาท/ลำ
   
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
0-6703-7352,0-2875-4471
โทรสาร :
0-2875-5050
อีเมลล์ :
thaiboathouse@hotmail.com
เว็บไซต์ :
http://www.thaiboathouse.com
ที่มาข้อมูล :
http://www.thaiboathouse.com