โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 2 ท่านขึ้นไป
ประเภททัวร : แพคเกจ
ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท
เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการพักผ่อน ใกล้กรุงเทพฯ ที่เดียวที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา อย่างใกล้ชิด พร้อมพักผ่อนสบายๆกับบูติก รีสอร์ท สไตล์ Thai Contemporary บรรยากาศอบอุ่นแบบไทยในเรือนแถวไม้อายุกว่า 100 ปี

บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
อื่นๆ ประชุมสัมมนา กลุ่มทัศนะศึกษาดูงาน และการเดินทางเพื่อศึกษาธุรกิจ กิจกรรม Walk Rally แคมปิ้ง
รายการทัวร์
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน : สะพายกระเป๋า
ตลาดน้ำ - ล่องเรือดูหิ่งห้อย - ใส่บาตรพระพายเรือ - อุทยาน ร.2 - โบสถ์ไม้สักทอง วัดบางน้อย - ค่ายบางกุ้ง - โบสถ์โพธิ์ปก วัดบางกุ้ง
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
1000
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 3-4 ท่าน)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ
- เรือชมหิ่งห้อย และเรือตอนกลางวัน พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน : ล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินฯ
ตลาดน้ำ - ล่องเรือดูหิ่งห้อย - ใส่บาตรพระพายเรือ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วังมัจฉา วัดเจริญสุขาราม - โบสถ์พระแม่บังเกิด - ร้านอาหารริมแม่น้ำแม่กลอง
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ เพิ่มอาหารเย็น(จ.- พฤ.)
- เรือชมหิ่งห้อย และเรือตอนกลางวัน พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน : ล่องเรือชมป่าชายเลน
ตลาดน้ำ - ล่องเรือดูหิ่งห้อย - ใส่บาตรพระพายเรือ - กราบขอพรหลวงพ่อบ้านแหลม - หมู่บ้านชาวประมง
จำนวนคน
2 ท่าน
4 ท่าน
6
ท่านขึ้นไป
เด็ก
5-12 ปี
     
ราคา
(บาท/ท่าน)
2400
1750
1550
1100
     
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ เพิ่มอาหารเย็น(จ.- พฤ.)
- เรือชมหิ่งห้อย และเรือชายเลน พร้อมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และค่าอาหารลิง พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน : ล่องเรือนวดเพื่อสุขภาพ
ตลาดน้ำ - ล่องเรือดูหิ่งห้อย - ใส่บาตรพระพายเรือ - ล่องเรือไปตามแม่น้ำแม่กลอง - วัดความดัน บริการนวดเท้า - ค่ายบางกุง - โบสถ์โพธิ์ปก
จำนวนคน
2 ท่าน
4 ท่าน
6-8
ท่านขึ้นไป
10
ท่านขึ้นไป
เด็ก
5-12 ปี
   
ราคา
(บาท/ท่าน)
3000
2000
1700
1500
850
   
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ เพิ่มอาหารเย็น(จ.- พฤ.)
- เรือชมหิ่งห้อย และเรือนวดตอนกลางวัน

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน : อัมพวา VIP
ตลาดน้ำ - ล่องเรือดูหิ่งห้อย - ใส่บาตรพระพายเรือ - ล่องเรือไปตามแม่น้ำแม่กลอง - อุทยาน ร.2 - โบสถ์ไม้สักทอง วัดบางน้อย - ค่ายบางกุ้ง - โบสถ์โพธิ์ปก วัดบางกุ้ง - สักการะสังขารหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้ว - ศาลาลงรักปิดทองลายน้ำ ทีวัดจุฬามณี
จำนวนคน
2 ท่าน
4 ท่าน
6
ท่านขึ้นไป
เด็ก
5-12 ปี
     
ราคา
(บาท/ท่าน)
2200
1550
1350
950
   
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)
- อาหารใส่บาตร
- อาหาร 2 มื้อ เพิ่มอาหารเย็น(จ.- พฤ.)
- เรือชมหิ่งห้อย และเรือนวดตอนกลางวัน พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว

Honeymoon Package
ประกอบด้วย
Package 1
Package 2
Package 3
Package 4
ราคา
1400
2000
2600
3200
ห้องพัก + อาหารเช้า
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เรือชมหิ่งห้อยเหมาลำ
-
1 ลำ
-
1 ลำ
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
-
อาหารใส่บาตร 9 ชุด
-
Welcome drink set 1 set
-
ของขวัญพิเศษจากฐนิชาฌ์
- Dinner ใต้แสงเทียนริมคลองอัมพวา (จ.-พฤ.)

 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
034-725511, 089-1045444
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
http://www.thanicha.com
ที่มาข้อมูล :
http://www.thanicha.com