โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : x บาท
ประเภททัวร : จัดทัวร์หมู่คณะ Walk Rally สัมมนา ดูงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
จัดทัวร์หมู่คณะ Walk Rally สัมมนา ดูงาน ตามงบประมาณ มาก-น้อย ยินดีครับ
 
บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
แพจเกจทัวร์2 วัน 1 คืน
   
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 วัน : อัมพวา ทัวร์อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย (ูรถตู้ VIP )
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
2,000
1,700
1,500
1,300
1,200
1,100
1,050
หมายเหตุ : เด็ก 3-12 ปี ลด 100 บาท จากราคาผู้ใหญ่
ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 1 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน : อัมพวา VIP ทัวร์อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย (ูรถตู้ VIP )
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
4,500
3,900
3,500
3,200
3,000
2,800
2,700
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 3 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง + อาหารใส่บาตร 1 ชุด
ที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย + ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำแม่กลอง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
นายภวิน ภุมรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
01-487-4307, 081-604-6066, 02-977-1180
โทรสาร :
02-977-0915
อีเมลล์ :
wetravelnet@hotmail.com
เว็บไซต์ :
http://www.wetravelnet.com
ที่มาข้อมูล :
http://www.wetravelnet.com/programtour/thailandprogramtour/thailandprogramtour.html