เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส

 
 
 
 
รับข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นพิเศษ ทันสถานการณ์จากสถานประกอบการต่างๆ ผ่านสื่อ ของ AmphawaToday
facebook, fanpage และ twitter
 
JAN
มกราคม
งานสุนทราภรณ์ คืนถิ่นเดิมอัมพวา
จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ณ อุทยาน ร.2 เพื่อร่วมรำลึกถึงครูเอื้อ สุนทร-สนาน ซึ่งเป็นชาวอัมพวาโดยกำเนิด ซึ่งครูเอื้อ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชมนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ประกวดผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
   
FEB
กุมภาพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2 (อุทยาน ร.2) ชมนิทรรศการ สาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ชมนาฎศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ของ ร.2 รัชกาลที่ 2 การประกวดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พันธุ์ไม้ของ ที่ระลึก และของฝากจากจังหวัดสมุทรสงครามในราคาย่อมเยา
   
MAR
มีนาคม - เมษายน
งานแข่งขันเล่นว่าวไทย
ในอดีตที่ตำบลวัดประดู่ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และงานอื่นๆ แล้ว ชาวบ้านมักจะทำว่าวมาแข่งขันกัน ณ บริเวณกลางทุ่งข้างวัดช่องลมวนาราม บางครั้งเป็นร้อยๆ ตัว ต่อมาประเพณีดังกล่าวเริ่มจืดจางหายไป ทาง อบต.วัดประดู่ เล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่ทำการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ไว้ ต่อไปรุ่นลูกหลาน เหลน จะไม่รู้จักกีฬาว่าวไทยโบราณ
   
APR
เมษายน
งานนมัสการ และสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง มีการแห่รูปหล่อ จำลองหลวงพ่อบ้านแหลมและรูปหล่อท่านเจ้าคุณมหาสิทธิการ (ทอง) แห่รถนาง สงกรานต์ และสรงน้ำพระสงฆ์ เดือนเมษายน
งานวันลิ้นจี่ และของดีสมุทรสงคราม
จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเฉพาะในปีที่ลิ้นจี่ออกผลในบริเวณเมืองอัมพวา มีการประกวดผลไม้ชนิดต่างๆ ประกวดธิดาชาวสวน จำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมือง ประกวดรถบุปผชาติ ชมการแสดงดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
งานสืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณดอนหอยหลอดให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวบ้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมและยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวสืบต่อไป โดยภายในงานมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การออกค่ายเยาวชน เป็นต้นประเพณีทำบุญกลางบ้าน
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกับมาแต่โบราณของชาวประมง เป็นความเชื่อในการเสี่ยงทายเรือสำเภาจำลอง นำสิ่งของใส่ลงในเรือจำลองเช่น รูปปั้นดินเหนียวเป็นตัวคนใส่ลงไปเพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศกลงไปในทะเล มีอาหารคาว – หวาน น้ำ เป็นต้น แล้วอัญเชิญพ่อขุน (เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมงในแถบนั้นนับถือ) มากจากศาลบริเวณใกล้หมู่บ้าน มาตั้งไว้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอธิฐานขอในสิ่งที่อยากได้ เช่น ขอให้ทำการประมงจับสัตว์น้ำได้มาก , ขอให้ไปออกทะเลแล้วกลับมาอย่างปลอดภัย ฯลฯ และถ้าได้ในสิ่งที่ขอก็จะจัดมหสพถวายในปีต่อไป ประเพณีนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ณ ชุมชนบ้านปากมาบ
   
APR - MAY
เมษายน - พฤษภาคม
ตะวันรอนดอนหอยหลอด
ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง สักการะ พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุรักษ์ดอนหอยหลอด จำหน่ายสินค้า พื้นเมือง อาหารทะเล และผลิตผลของเกษตรกร ชมกีฬาทะเล เช่น กอล์ฟ มวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน วิ่งมาราธอน ฯลฯ
สืบสานวัฒนธรรม ไทยทรงดำ (วัดบังปืน)
ชาวไทยทรงดำนิยมนุ่งห่มเสื้อผ้าด้วยสีดำ และใช้คำเรียกกางเกงที่สวมใส่ว่า "ซ่งหรือส้วง" จึงมีการเรียกชนชาติไทยทรงดำตามลักษณะเครื่องแต่งกายว่า "ไทยทรงดำ" จังหวัดสมุทรสงครามมีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่ไม่มากนัก บริเวณวัดลาดเป้ง อำเภอเมือง ฯ และมีการจัดงานประเพณีของชาวไทยทรงดำขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม, ราชบุรี ,เพชรบุรี
งานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางน้อย
จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ปล่อยพันธุ์กุ้งแม่น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความอร่อยของกุ้งแม่น้ำแม่กลอง จึงจัดงานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดบางน้อย ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ำและเมนูหลากหลายจากกุ้งแม่น้ำ อาทิ กุ้งเผา ต้มยำกุ้ง กุ้งทอดกระเทียม ห่อหมกกุ้ง เป็นต้น และนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งของตลาดน้ำบางน้อยอีกด้วย
   
JUN - JUL
มิถุนายน - กรกฎาคม
งานมหากุศล อุปสมบทหมู่ ณ วัดป้อมแก้ว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการและศิษย์วัดป้อมแก้ว ได้จัดงานอุปสมบทหมู่ขึ้น ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองไตรเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมขบวนแห่นาค และทำพิธีอุปสมบท ร่วมตักบาตรพระภิกษุและถวายภัตตาหารเพล
   
AUG
สิงหาคม
งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชมนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ประกวดผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
งานศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา
หลวงประดิษฐไพเราะ หรือศร ศิลปบรรเลง ที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรง ก็มีพื้นเพเป็นชาวสมุทรสงคราม ตลอดระยะเวลา 5 แผ่นดิน นับได้ว่าท่านเป็นตำนานดนตรีไทย โดยเฉพาะทาง “ระนาดเอก” ที่มีฝีมือดีเยี่ยม มีผลงานเพลงที่แพร่หลายฝากไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงวงมหาดุริยางค์ระนาด, การเสวนาย้อนรอยภาพยนตร์ โหมโรง , นิทรรศการประวัติและผลงานของท่าน, ชมปี่พาทย์ประชันเชิง, ชมการบรรเลงเพลงไทยจากวงบอยไทย บางกอก ไซโลโฟน วงฟองน้ำ วงสไบ ขุนอิน ออฟ บีท สยาม เป็นต้น
งานมหกรรมอาหารริมเขื่อนอัมพวา และตลาดน้ำยามเย็น
บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำแม่กลอง มีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง ให้กับนักท่องเที่ยวทุกค่ำคืนตลอดงาน ชมการสาธิตการทำอาหารไทยโบราณที่เป็นอาหารตำรับไทยของชาวอัมพวา เช่น แกงบวน แกงบอน น้ำพริกปลาทู นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารคาวหวาน เช่น น้ำตาลมะพร้าว กะปิ คลองโคนและยังสามารถเลือกซื้ออาหารอีกมากมาย


เทศกาลอาหารไทยในอัมพวา
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (ริมคลองอัมพวา) ภายในงานจะได้พบกับ การประกวดการทำอาหารชุมชน การสาธิตและสอนการทำอาหารชาววัง การแกะสลักผลไม้และการจัดดอกไม้ชาววัง ชมการแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ และรับฟังการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   
SEP
กันยายน
งานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก - น้ำตาลทราย
จัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรที่มีมาแต่พุทธกาล โดยประเพณีตักบาตรขนมครกนี้ได้มีการเลียนแบบมาจากประเพณีการตักบาตรขนมเบื้องของพระราชพิธีในวัง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้ พอถึงรุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคั้นกะทิ หลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดแป้งทำขนมครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
   
OCT
ตุลาคม
  งานกีฬาพื้นบ้าน ตลาดน้ำท่าคา ชมการแข่งขันเรือพาย และมวยทะเล
   
NOV
พฤศจิกายน
วันลอยกระทง
วัดลาดเป้ง อ.เมือง มีการประกวดกระทงขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขันเรือพายท้องถิ่น
  งานประเพณีแข่งเรือยาว
วัดบางนางลี่ใหญ่ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำอัมพวา จัดขึ้นทุกปี หลังเทศกาลลอยกระทง

ประเพณีกฐินทางน้ำ
เป็นประเพณีการทำบุญของไทยมาตั้งแต่โบราณ และได้ถือปฏิบัติสืบต่อมากันมาในระยะเวลาที่กำหนดให้ในปีหนึ่ง ๆ เรียกว่า “กฐินบาล” เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จะทำก่อนหรือหลังจากวันนั้นไม่ได้ ซึ่งมีทั้งกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงกฐินราษฎร การทอดกฐินทางน้ำ็จะมีการประดับประดาเรือให้สวยงามจัดเป็นขบวนแห่ไปตามแม่น้ำ ซึ่งในปัจจุบันนี้เริ่มสูญหายไป วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จึงได้ฟื้นฟูประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป
   
DEC
ธันวาคม
งานประจำปีวัดเขายี่สาร
อ.อัมพวา ชมกิจกรรมฝาผนังลายไทยโบราณในโบสถ์ ชมถ้ำพระนอน วังมัจฉาน้ำเค็ม จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ชมมหรสพหลาย ภาคกลางคืน
เทศกาลกินปลาทู
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้น ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารที่ปรุงมาจากปลาทูชนิดต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถซื้อปลาทูนึ่งหรือปลาทูสด ซึ่งปลาทูของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และยังมีการจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง ในราคาย่อมเยา จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
งานเทศกาลของขวัญ ลานดนตรี รับขวัญวันปีใหม่
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าของดี จังหวัดสมุทรสงคราม และสินค้างานทำมือ พร้อมจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญภัทรพัฒน์ ภายในงานดื่มด่ำไปกับดนตรีท้องถิ่นต่างๆ
ตักบาตรพระพายเรือทางน้ำ ส่งท้ายปีเก่า
ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ที่ต้องการสืบสานประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ
อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่
ร่วมฟังเพลง ร่วมรำวงและลีลาศ กับการแสดงดนตรีจากวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ และร่วม Countdown นับถอยหลังร้องเพลง “สวัสดีปีใหม่” แบบต้นฉบับกับวงสุนทราภรณ์ ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง พร้อมชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟฉลองวันขึ้นปีใหม่ และในเช้าวันที่ 1 มกราคม ร่วมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
สวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) , วัดป้อมแก้ว , วัดแก่นจันทร์เจริญ , วัดปราโมทย์ , วัดช้างเผือก , วัดช่องลม (ธรรมโชติ) จังหวัดสมุทรสงคราม
   
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททท. สำนักงานสุมทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 

Bookmark and Share
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9