เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
 
 
รับข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นพิเศษ ทันสถานการณ์จากสถานประกอบการต่างๆ ผ่านสื่อ ของ AmphawaToday
facebook, fanpage และ twitter
 
JAN
มกราคม
งานสุนทราภรณ์ คืนถิ่นเดิมอัมพวา
จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ณ อุทยาน ร.2 เพื่อร่วมรำลึกถึงครูเอื้อ สุนทร-สนาน ซึ่งเป็นชาวอัมพวาโดยกำเนิด ซึ่งครูเอื้อ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชมนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ประกวดผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
   
FEB
กุมภาพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2 (อุทยาน ร.2) ชมนิทรรศการ สาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ชมนาฎศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ของ ร.2 รัชกาลที่ 2 การประกวดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พันธุ์ไม้ของ ที่ระลึก และของฝากจากจังหวัดสมุทรสงครามในราคาย่อมเยา
   
MAR
มีนาคม - เมษายน
งานแข่งขันเล่นว่าวไทย
ในอดีตที่ตำบลวัดประดู่ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และงานอื่นๆ แล้ว ชาวบ้านมักจะทำว่าวมาแข่งขันกัน ณ บริเวณกลางทุ่งข้างวัดช่องลมวนาราม บางครั้งเป็นร้อยๆ ตัว ต่อมาประเพณีดังกล่าวเริ่มจืดจางหายไป ทาง อบต.วัดประดู่ เล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่ทำการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ไว้ ต่อไปรุ่นลูกหลาน เหลน จะไม่รู้จักกีฬาว่าวไทยโบราณ
   
APR
เมษายน
งานนมัสการ และสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง มีการแห่รูปหล่อ จำลองหลวงพ่อบ้านแหลมและรูปหล่อท่านเจ้าคุณมหาสิทธิการ (ทอง) แห่รถนาง สงกรานต์ และสรงน้ำพระสงฆ์ เดือนเมษายน
งานวันลิ้นจี่ และของดีสมุทรสงคราม
จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเฉพาะในปีที่ลิ้นจี่ออกผลในบริเวณเมืองอัมพวา มีการประกวดผลไม้ชนิดต่างๆ ประกวดธิดาชาวสวน จำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมือง ประกวดรถบุปผชาติ ชมการแสดงดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
งานสืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณดอนหอยหลอดให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวบ้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมและยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวสืบต่อไป โดยภายในงานมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การออกค่ายเยาวชน เป็นต้นประเพณีทำบุญกลางบ้าน
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกับมาแต่โบราณของชาวประมง เป็นความเชื่อในการเสี่ยงทายเรือสำเภาจำลอง นำสิ่งของใส่ลงในเรือจำลองเช่น รูปปั้นดินเหนียวเป็นตัวคนใส่ลงไปเพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศกลงไปในทะเล มีอาหารคาว – หวาน น้ำ เป็นต้น แล้วอัญเชิญพ่อขุน (เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมงในแถบนั้นนับถือ) มากจากศาลบริเวณใกล้หมู่บ้าน มาตั้งไว้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอธิฐานขอในสิ่งที่อยากได้ เช่น ขอให้ทำการประมงจับสัตว์น้ำได้มาก , ขอให้ไปออกทะเลแล้วกลับมาอย่างปลอดภัย ฯลฯ และถ้าได้ในสิ่งที่ขอก็จะจัดมหสพถวายในปีต่อไป ประเพณีนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ณ ชุมชนบ้านปากมาบ
   
APR - MAY
เมษายน - พฤษภาคม
ตะวันรอนดอนหอยหลอด
ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง สักการะ พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุรักษ์ดอนหอยหลอด จำหน่ายสินค้า พื้นเมือง อาหารทะเล และผลิตผลของเกษตรกร ชมกีฬาทะเล เช่น กอล์ฟ มวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน วิ่งมาราธอน ฯลฯ
สืบสานวัฒนธรรม ไทยทรงดำ (วัดบังปืน)
ชาวไทยทรงดำนิยมนุ่งห่มเสื้อผ้าด้วยสีดำ และใช้คำเรียกกางเกงที่สวมใส่ว่า "ซ่งหรือส้วง" จึงมีการเรียกชนชาติไทยทรงดำตามลักษณะเครื่องแต่งกายว่า "ไทยทรงดำ" จังหวัดสมุทรสงครามมีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่ไม่มากนัก บริเวณวัดลาดเป้ง อำเภอเมือง ฯ และมีการจัดงานประเพณีของชาวไทยทรงดำขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม, ราชบุรี ,เพชรบุรี
งานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางน้อย
จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ปล่อยพันธุ์กุ้งแม่น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความอร่อยของกุ้งแม่น้ำแม่กลอง จึงจัดงานกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดบางน้อย ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ำและเมนูหลากหลายจากกุ้งแม่น้ำ อาทิ กุ้งเผา ต้มยำกุ้ง กุ้งทอดกระเทียม ห่อหมกกุ้ง เป็นต้น และนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งของตลาดน้ำบางน้อยอีกด้วย
   
JUN - JUL
มิถุนายน - กรกฎาคม
งานมหากุศล อุปสมบทหมู่ ณ วัดป้อมแก้ว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการและศิษย์วัดป้อมแก้ว ได้จัดงานอุปสมบทหมู่ขึ้น ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองไตรเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมขบวนแห่นาค และทำพิธีอุปสมบท ร่วมตักบาตรพระภิกษุและถวายภัตตาหารเพล
   
AUG
สิงหาคม
งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชมนิทรรศการการเกษตร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ประกวดผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
งานศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา
หลวงประดิษฐไพเราะ หรือศร ศิลปบรรเลง ที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรง ก็มีพื้นเพเป็นชาวสมุทรสงคราม ตลอดระยะเวลา 5 แผ่นดิน นับได้ว่าท่านเป็นตำนานดนตรีไทย โดยเฉพาะทาง “ระนาดเอก” ที่มีฝีมือดีเยี่ยม มีผลงานเพลงที่แพร่หลายฝากไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงวงมหาดุริยางค์ระนาด, การเสวนาย้อนรอยภาพยนตร์ โหมโรง , นิทรรศการประวัติและผลงานของท่าน, ชมปี่พาทย์ประชันเชิง, ชมการบรรเลงเพลงไทยจากวงบอยไทย บางกอก ไซโลโฟน วงฟองน้ำ วงสไบ ขุนอิน ออฟ บีท สยาม เป็นต้น
งานมหกรรมอาหารริมเขื่อนอัมพวา และตลาดน้ำยามเย็น
บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำแม่กลอง มีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง ให้กับนักท่องเที่ยวทุกค่ำคืนตลอดงาน ชมการสาธิตการทำอาหารไทยโบราณที่เป็นอาหารตำรับไทยของชาวอัมพวา เช่น แกงบวน แกงบอน น้ำพริกปลาทู นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารคาวหวาน เช่น น้ำตาลมะพร้าว กะปิ คลองโคนและยังสามารถเลือกซื้ออาหารอีกมากมาย


เทศกาลอาหารไทยในอัมพวา
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (ริมคลองอัมพวา) ภายในงานจะได้พบกับ การประกวดการทำอาหารชุมชน การสาธิตและสอนการทำอาหารชาววัง การแกะสลักผลไม้และการจัดดอกไม้ชาววัง ชมการแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ และรับฟังการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   
SEP
กันยายน
งานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก - น้ำตาลทราย
จัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรที่มีมาแต่พุทธกาล โดยประเพณีตักบาตรขนมครกนี้ได้มีการเลียนแบบมาจากประเพณีการตักบาตรขนมเบื้องของพระราชพิธีในวัง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้ พอถึงรุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคั้นกะทิ หลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดแป้งทำขนมครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
   
OCT
ตุลาคม
  งานกีฬาพื้นบ้าน ตลาดน้ำท่าคา ชมการแข่งขันเรือพาย และมวยทะเล
   
NOV
พฤศจิกายน
วันลอยกระทง
วัดลาดเป้ง อ.เมือง มีการประกวดกระทงขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขันเรือพายท้องถิ่น
  งานประเพณีแข่งเรือยาว
วัดบางนางลี่ใหญ่ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำอัมพวา จัดขึ้นทุกปี หลังเทศกาลลอยกระทง

ประเพณีกฐินทางน้ำ
เป็นประเพณีการทำบุญของไทยมาตั้งแต่โบราณ และได้ถือปฏิบัติสืบต่อมากันมาในระยะเวลาที่กำหนดให้ในปีหนึ่ง ๆ เรียกว่า “กฐินบาล” เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จะทำก่อนหรือหลังจากวันนั้นไม่ได้ ซึ่งมีทั้งกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงกฐินราษฎร การทอดกฐินทางน้ำ็จะมีการประดับประดาเรือให้สวยงามจัดเป็นขบวนแห่ไปตามแม่น้ำ ซึ่งในปัจจุบันนี้เริ่มสูญหายไป วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จึงได้ฟื้นฟูประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป
   
DEC
ธันวาคม
งานประจำปีวัดเขายี่สาร
อ.อัมพวา ชมกิจกรรมฝาผนังลายไทยโบราณในโบสถ์ ชมถ้ำพระนอน วังมัจฉาน้ำเค็ม จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ชมมหรสพหลาย ภาคกลางคืน
เทศกาลกินปลาทู
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้น ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารที่ปรุงมาจากปลาทูชนิดต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถซื้อปลาทูนึ่งหรือปลาทูสด ซึ่งปลาทูของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และยังมีการจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง ในราคาย่อมเยา จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
งานเทศกาลของขวัญ ลานดนตรี รับขวัญวันปีใหม่
ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าของดี จังหวัดสมุทรสงคราม และสินค้างานทำมือ พร้อมจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญภัทรพัฒน์ ภายในงานดื่มด่ำไปกับดนตรีท้องถิ่นต่างๆ
ตักบาตรพระพายเรือทางน้ำ ส่งท้ายปีเก่า
ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ที่ต้องการสืบสานประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ
อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่
ร่วมฟังเพลง ร่วมรำวงและลีลาศ กับการแสดงดนตรีจากวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ และร่วม Countdown นับถอยหลังร้องเพลง “สวัสดีปีใหม่” แบบต้นฉบับกับวงสุนทราภรณ์ ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง พร้อมชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟฉลองวันขึ้นปีใหม่ และในเช้าวันที่ 1 มกราคม ร่วมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
สวดมนต์ข้ามปี
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) , วัดป้อมแก้ว , วัดแก่นจันทร์เจริญ , วัดปราโมทย์ , วัดช้างเผือก , วัดช่องลม (ธรรมโชติ) จังหวัดสมุทรสงคราม
   
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททท. สำนักงานสุมทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 

Bookmark and Share
:: เมนู

ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส 
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9