เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
 
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
 

เส้นทางท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ที่เขายี่สาร ชุมชนโบราณบริเวณปากอ่าวที่ปรากฏหลักฐาน บนแผนที่มาของภาพ และข้อมูลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ขึ้นจากชายฝั่งทะเล ข้ามเข้าสวนอัมพวา ไปชมวิถีแบบไทยบนหมู่เรือนไทย ในอุทยาน ร.๒

• ล่องเรือชมวิถีประมงพื้นบ้าน ล่องเรือมุ่งออกทะเลสู่อ่าวบางตะบูน จะพบวิถีชีวิต ชาวน้ำที่เรียบง่ายของชาวบ้านเขายี่สาร ยามเช้าเด็กๆ ยังคงนั่งเรือไปโรงเรียน เรือประมงลำเล็กขนปูปลากุ้งหอย ล่องมาขายที่ท่ารับซื้อ ชมการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ด้วยวิถีธรรมชาติ ติดต่อเรือนำเที่ยวที่ อบต.ยี่สาร โทร.๐ ๑๘๕๙ ๓๑๙๕ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๖๒ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๘๐ จากนั้นเดินเข้าหมู่บ้านชมการทำประมงกุ้งของชาวยี่สาร ที่ใช้ความสมบูรณ์จากธรรมชาติปล่อยน้ำรับพันธุ์กุ้ง และน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เข้าสู่ที่เพาะพันธุ์ และอาศัยการถ่ายเทน้ำรับอาหารจากธรรมชาติเพาะเลี้ยงกุ้งตัวโต ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เข้าไปชมโรงเผาถ่านใหญ่ สัญลักษณ์หนึ่งของบ้านยี่สาร ที่ยังคงผลิตถ่านไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาด เพียงดูสีควันจากปล่อง คนเผาถ่านรุ่นพ่อแม่ก็รู้ว่าถ่านนั้นใช้ได้หรือยัง

ต่อเติมความทรงจำเรื่องราวในอดีตของชุมชนที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร  สัมผัสมุมลึกของชุมชนที่ยืนยันถึงวิถีชีวิตที่มีการสืบเนื่องตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่มาของภาพ และข้อมูลกล้นด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน อย่างทั้งในด้านอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน อาชีพเผาถ่านไม้โกงกาง ค้นหาความลับของตุ่มใบใหญ่หน้าพิพิธภัณฑ์ กับหน้าที่สำคัญต่อชุมชน ในอดีต

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบคนละ ๕ บาท โทร. ๐ ๑๘๕๙ ๓๑๙๕ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๖๒ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๘๐ ถ้าจะเรียกได้ว่ามาถึงบ้านเขายี่สาร ก็ต้องแวะรับประทานอาหารพื้นถิ่นอย่างแกงส้มใบชะคราม ผักพื้นบ้าน ที่นิยมนำมาปรุงอาหาร หรืออาหารทะเลสดที่ร้านอาหารริมน้ำ ในบริเวณวัด


• ชวนขึ้นเรือนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชวนขึ้นเรือนไทยแบบสมัย ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรืออุทยาน ร.๒ เรียนรู้วิถีคนไทย ในอดีตจากสิ่งของที่จัดแสดง ลงเรือนเดินชมพรรณไม้ ในวรรณคดี ตามบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๕ บาท ในช่วงสัปดาห์แรกของ เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการแสดงละครตามบทพระราชนิพนธ์ ณ โรงละครกลางแจ้งภายในอุทยานฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖

นมัสการหลวงปู่คง วัดบางกะพ้อม ซึ่งเป็นเคารพนับถือของชาวบ้านในด้านอยู่ยงคงกระพันตามนามของท่าน สักการะรอยพระพุทธบาทในวิหาร เดินชมเพลินศิลปะปูนปั้นนูนต่ำสมัยรัชกาลที่ ๓ เรื่องราวพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Bookmark and Share
:: เมนู

ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส 
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9