เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส

 
 
 
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
 

เส้นทางท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ที่เขายี่สาร ชุมชนโบราณบริเวณปากอ่าวที่ปรากฏหลักฐาน บนแผนที่มาของภาพ และข้อมูลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ขึ้นจากชายฝั่งทะเล ข้ามเข้าสวนอัมพวา ไปชมวิถีแบบไทยบนหมู่เรือนไทย ในอุทยาน ร.๒

• ล่องเรือชมวิถีประมงพื้นบ้าน ล่องเรือมุ่งออกทะเลสู่อ่าวบางตะบูน จะพบวิถีชีวิต ชาวน้ำที่เรียบง่ายของชาวบ้านเขายี่สาร ยามเช้าเด็กๆ ยังคงนั่งเรือไปโรงเรียน เรือประมงลำเล็กขนปูปลากุ้งหอย ล่องมาขายที่ท่ารับซื้อ ชมการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ด้วยวิถีธรรมชาติ ติดต่อเรือนำเที่ยวที่ อบต.ยี่สาร โทร.๐ ๑๘๕๙ ๓๑๙๕ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๖๒ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๘๐ จากนั้นเดินเข้าหมู่บ้านชมการทำประมงกุ้งของชาวยี่สาร ที่ใช้ความสมบูรณ์จากธรรมชาติปล่อยน้ำรับพันธุ์กุ้ง และน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เข้าสู่ที่เพาะพันธุ์ และอาศัยการถ่ายเทน้ำรับอาหารจากธรรมชาติเพาะเลี้ยงกุ้งตัวโต ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เข้าไปชมโรงเผาถ่านใหญ่ สัญลักษณ์หนึ่งของบ้านยี่สาร ที่ยังคงผลิตถ่านไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาด เพียงดูสีควันจากปล่อง คนเผาถ่านรุ่นพ่อแม่ก็รู้ว่าถ่านนั้นใช้ได้หรือยัง

ต่อเติมความทรงจำเรื่องราวในอดีตของชุมชนที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร  สัมผัสมุมลึกของชุมชนที่ยืนยันถึงวิถีชีวิตที่มีการสืบเนื่องตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่มาของภาพ และข้อมูลกล้นด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน อย่างทั้งในด้านอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน อาชีพเผาถ่านไม้โกงกาง ค้นหาความลับของตุ่มใบใหญ่หน้าพิพิธภัณฑ์ กับหน้าที่สำคัญต่อชุมชน ในอดีต

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบคนละ ๕ บาท โทร. ๐ ๑๘๕๙ ๓๑๙๕ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๖๒ , ๐ ๓๔๗๖ ๓๐๘๐ ถ้าจะเรียกได้ว่ามาถึงบ้านเขายี่สาร ก็ต้องแวะรับประทานอาหารพื้นถิ่นอย่างแกงส้มใบชะคราม ผักพื้นบ้าน ที่นิยมนำมาปรุงอาหาร หรืออาหารทะเลสดที่ร้านอาหารริมน้ำ ในบริเวณวัด


• ชวนขึ้นเรือนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชวนขึ้นเรือนไทยแบบสมัย ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรืออุทยาน ร.๒ เรียนรู้วิถีคนไทย ในอดีตจากสิ่งของที่จัดแสดง ลงเรือนเดินชมพรรณไม้ ในวรรณคดี ตามบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๕ บาท ในช่วงสัปดาห์แรกของ เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการแสดงละครตามบทพระราชนิพนธ์ ณ โรงละครกลางแจ้งภายในอุทยานฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖

นมัสการหลวงปู่คง วัดบางกะพ้อม ซึ่งเป็นเคารพนับถือของชาวบ้านในด้านอยู่ยงคงกระพันตามนามของท่าน สักการะรอยพระพุทธบาทในวิหาร เดินชมเพลินศิลปะปูนปั้นนูนต่ำสมัยรัชกาลที่ ๓ เรื่องราวพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Bookmark and Share
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9