เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
หน้าแรก > สัมผัสไทย ที่อัมพวา > น้ำตาลมะพร้าว  
 

น้ำตาลมะพร้าว เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมายาวหลายร้อยปีและได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ดังบันทึกในคราวเสด็จประภาสต้นรัชกาลที่ 5 ที่กล่าวถึงน้าตาลมะพร้าวแห่งเมืองบางช้าง จังหวัดสมุทรสงครามว่าเป็น "สุดยอดในความหวาน มัน หอม"
ด้วยเอกลักษณ์ในเรื่องรสชาตที่หอม หวานของน้ำตาลมะพร้าวเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการนำไปประกอบอาหารคาว - หวานโดยเฉพาะขนมไทย

น้ำตาลมะพร้าว (น้้าตาลปี๊บหรือน้้าตาลก้อน) ถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และอยู่คู่ครัวไทยเป็นเวลาช้านาน ส่วนใหญ่หลายครัวเรือนยังคงใช้น้้าตาลปี๊บประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทย ใช้ประกอบได้ทั้งคาวและหวาน อาหารที่ท้าจากน้้าตาลมะพร้าว เช่น แกงกะทิ หรือขนมหวานต่างๆ จะมีรสชาติ หอม หวาน และมัน

น้ำตาลมะพร้าว ผลิตมาจากน้ำตาลสดที่รองจากงวงมะพร้าว ทุกเช้าชาวสวนมะพร้าวจะน้ากระบอกรองน้้าตาลพร้อมกับมีดปาดงวงปีนขึ้นไปบนยอดต้นมะพร้าว และขึ้นเก็บวันละนับร้อยต้น โดยใช้ไม้พะยอมใส่ในกระบอกรับน้้าตาลกันบูดแบบธรรมชาติ น้้าตาลสดที่รองได้จะต้องใช้ผ้าขาวบางกรองเศษไม้และสิ่งสกปรกทิ้งก่อน เพื่อให้ได้น้้าตาลที่สะอาดน้ามาเคี่ยวที่เตาตาลจนเดือด เวลาเคี่ยวต้องช้อนฟองออก พอน้้าตาลเริ่มงวดจึงลดไฟลง เมื่อเหลือน้้าตาลประมาณ ๑ ใน ๕ หรือ ๑ ใน ๗ ของปริมาณน้้าตาลที่เทลงไป จึงยกกระทะลงจากเตาน้าพายหรือขดลวดมาตีกระทุ้งเพื่อให้น้้าตาลแห้งและแข็งตัวเร็วขึ้น และท้าให้น้้าตาลที่ถูกเคี่ยวเปลี่ยนจากสีน้้าตาลเป็นสีเหลืองนวล เมื่อน้้าตาลเริ่มแข็งตัวก็จะใช้เกรียงขูดออกจากกระทะ เทใส่ปี๊บ เรียกว่า “น้ำตำลปี๊บ” ถ้าเทใส่ถ้วยหรือตะไลพิมพ์ ได้น้้าตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ เรียกว่า “น้ำตำลปึก”กว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวให้เรารับประทานกันได้ ต่องผ่านขั้นตอนการทำที่ซับซ้อน ดังนี้

ขั้นตอนแรก ปาดที่งวงตาลหรือดอกมะพร้าวที่ออกมาเป็นงวงแล้วใช้กระป๋องที่ เป็นทรงกระบอกรับน้ำหวานเอาไว้

ขั้นที่สอง เก็บกระป๋องไปนำน้ำหวานที่ได้ไปเทใส่ลงในกะทะขนาดใหญ่

ขั้นที่สาม นำตะแกรงมาตักสิ่งแปลกปลอมออกไป

ขั้นที่สี่ แล้วเคี่ยวให้ข้นทำการคนไปเรื่อย ๆ จนเหนียวได้ที่ แล้วนำมาหยอดใส่ปี๊บหรือหยอดให้เป็นรูปถ้วย

ชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้สาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว โดยนำน้ำตาลสดจากสวน ของเกษตรกรเครือข่ายมาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว ประวัติการทำน้ำตาลมะพร้าวสันนิษฐานว่าเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษในพื้นที่เมืองแม่กลอง และอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใกล้ปากอ่าวบริเวณลุ่มแม่น้ำ แม่กลอง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว เมืองแม่กลองเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวมากและมีการทำน้ำตาลมะพร้าวใน บริเวณเขตพื้นที่ที่เรียกว่า บางนางจีน และบางขันแตก ปัจจุบันคือ ตำบลท้ายหาด และตำบลบางขันแตก ทั้งสองพื้นที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาวจีน ชาวมอญ ชาวมุสลิม และกลุ่มคนไทยที่มาของภาพ และข้อมูลตั้งหลักแหล่งทำกินดั้งเดิม เมื่อได้ศึกษาถึงประวัติ แหล่งที่อยู่ และการประกอบอาชีพแล้วสันนิษฐานได้ว่า การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าจะเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มาของภาพ และข้อมูลตั้งรกรากอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ทั้งสอง ก่อนที่ความรู้เรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวจะแพร่ขยายออกไปสู่ชาวไทยเชื้อสาย อื่น โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยนำความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่สังคม โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการสาธิตเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวในวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เป็นประจำ นักท่องเที่ยว คณะดูงาน และผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 034-752245 หรือโทรสาร 034-752199

- การทำน้ำตาลมะพร้าวโดยปราศจากสารฟอกสี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง (นางเปรื่อง มรรคทรัพย์) 34 หมู่ 4 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ โทร 0 3471 4900  
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางวิถีไทย หมู่บ้าน ชุมชน โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนได้ดีที่สุด พักแบบโฮมสเตย์ กิน นอน ใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้าน วิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) .. อ่านต่อ >>
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงในป่าแสม ชมการทำประมงชายฝั่ง /ชมสวนสมุนไพร /ชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว /ดูนก ตกกุ้ง /ปั่นจักยาน .. อ่านต่อ >>
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แผนที่ท่องเที่ยว Google Map
แผนที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมmท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
การเดินทาง
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ. สมุทรสงคราม
รถยนต์
, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ ..อ่านต่อ >>
 
Bookmark and Share
C1
 
:: เมนู

ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส 
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9