เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
หน้าแรก > สัมผัสไทย ที่อัมพวา > นาเกลือ  

เกลือเรียกตามแหล่งที่มาของภาพ และข้อมูล มี 2 ประเภทได้แก่ เกลือที่ได้จากใต้ดินเรียกว่า "เกลือสินเธาว์" หรือ เกลือหิน คือ เกลือที่ได้จากดินเค็ม โดยการปล่อยน้ำลงไปละลายหินเกลือที่อยู่ใต้ดินแล้วจึงสูบน้ำกลับขึ้นมาตาก หรือ ต้มให้น้ำระเหยไป ส่วนเกลือที่ได้จากน้ำทะเลเรียกว่า "เกลือสมุทร" เกิดจากกระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่อาศัยหลักการหมุนเวียนน้ำในนาเกลือที่ต่างระดับกัน ผลึกเกลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเดินน้ำทำงานสัมพันธ์กับ สายลม แสงแดดจนน้ำระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือเม็ดสีขาวเกลือชนิดนี้จะมีสารไอโอดีนผสม อยู่ด้วยตามธรรมชาติ เกลือสมุทรมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรีี

วิถีแห่งเกลือสมุทร
ดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ ตำบลโคกขาม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือ " ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ " มีผู้ใหญ่ใจดีคุณเลอพงษ์ จั่นทอง สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาเกลือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหาร จัดการน้ำ โดยปกติแล้ว "ชาวนาข้าวชอบฝน ชาวนาเกลือชอบแดด" ฤดูการผลิตเกลือจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน พฤษภาคม หรือจนกว่าจะถึงฤดูฝน การทำนาเกลือสมุทรแบ่งพื้นที่ ทำนาเกลือประมาณ 30-40ไร่ กว้างประมาณ 1 เส้น ยาว 30-40 เส้น เรียกว่า 1 แถบ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดินเค็ม ระบบน้ำการทำนาเกลือมี "กังหันลม" เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ในการทำนาเกลือสมุทร ทำจากไม้เนื้อแข็ง และไม้ไผ่ และมีลำแพนใช้สำหรับทำใบ เพื่อรองรับลม ให้เกิดการหมุน มีหน้าที่ หมุนเวียนน้ำ จากอีกอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง เพื่อให้น้ำเกิดความเข้าข้น จนสามารถตกผลึกเป็นเม็กเกลือสมุทร และ"ระหัดวิดน้ำ" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการหมุนเวียนน้ำ จากซีกอันหนึ่ง ไปสู่พื้นที่อีกอันหนึ่ง เพื่อให้น้ำมีความเข้มข้นสูงขึ้น

จากนั้นการแบ่งพื้นที่เป็น 6 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เรียกว่า "วังขังน้ำ" มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มีลักษณะ เหมือนนาข้าวทั่วไป สามารถใช้เลี้ยงกุ้งและปลาเป็นผลพลอยได้อีกด้วย ส่วนที่2 เรียกว่า "นาประเทียบ" มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ สูบน้ำหรือไขน้ำมาจากวังขังน้ำ ทำคันดินกั้นเป็นกระทงแบบนาข้าวเนื้อที่แปลง (กระทง) ละประมาณ 1-2 ไร่ ใช้สำหรับตากน้ำทะเล ส่วนที่3 เรียกว่า "นาตาก" มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ นำน้ำจากนาประเทียบมาตากให้ความเข้มข้นมากขึ้น ส่วนที่4 เรียกว่า "นารองเชื้อ" มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้เป็นที่เพาะเชื้อเกลือ ส่วนที่5 เรียกว่า "นาเชื้อ" มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ใช้เก็บน้ำเชื้อที่มีความเข้มข้นที่สามารถตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ และส่วนที่6 เรียกว่า "นาปลง" มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงๆ (กระทง) ละประมาณ 1 ไร่ ใช้เป็นที่ให้น้ำทะเลตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ


ชาวนาเกลือจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ พอฟ้าเริ่มสาง อาทิตย์ทอแสงสีทองอ่อน ๆ กระทบผิวน้ำทะเลในผืนนาเกลือจะถูกแดดและลมพัดให้แห้งจนได้ความเค็มประมาณ 20-25 ดีกรี เกิดเกสรเกลือ หรือ เกลือแรกเริ่มตกผลึก ชาวนาเกลือช้อนเก็บ "ดอกเกลือ" ซึ่ง จะเป็นผงเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ำผืนนาเกลือ ก่อนที่แสงแดด และสายลมจะทำให้ดอกเกลือจมลงด้านล่าง ดอกเกลือ ที่ เก็บได้ในเวลาเช้าตรู่นี้จะมีไอโอดีนสูง มีสีขาว เมื่อกระทบแสงแดดเป็นประกายแวววาว รสชาติเค็มอมหวาน เป็นดอกเกลือที่สะอาด เพิ่งเกิดใหม่ๆ ไม่ได้สัมผัสกับพื้นดิน หรือตากลม ตากฝุ่นอยู่นาน มีแร่ธาตุต่างๆสูงมาก จึงมีคุณภาพสูง อีกทั้งเพราะมีปริมาณน้อย ราคาจึงแพง "ดอกเกลือ จึงเปรียบเสมือน อัญมณี" สมบัติล้ำค่าของชาวนาเกลือ

เมื่อน้ำทะเลตกผลึกเป็นเม็ดเกลือแล้วก็ถึงเวลา "การรื้อนา" เป็นการทำให้เกลือแตกออกจากกัน โดยการใช้ "อีรุณ" หรือ พลั่วซอย เพราะเกลือเมื่อตกผลึกจะรวมตัวเกาะกันแน่นมาก เกลือที่แตกออกจากกันแล้วก็จะทำ "การจัดแถว" เพื่อให้เป็นแถวยาวตามแนวของพื้นนาหลังจากชักแถวเกลือแล้ว ก็จะลอมเกลือให้เป็นลูก โดยใช้ "กะทาลอม" เมื่อลอมเกลือเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ำออก เพื่อให้เกลือแห้ง ทิ้งเอาไว้ 1 คืน รุ่งเช้าก็จะเก็บเกลือเข้ายุ้งฉาง ปัจจุบันใช้รถเข็นเกลือ เพื่อนำเกลือมาเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง ที่มีความปลอดภัยจากฝน เพื่อรอการจำหน่ายให้พ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อต่อไป

บนถนนแห่งการเรียนรู้ทางหลวงชนบทหมายเลข 2021 ชมทัศนีย์ภาพความสวยงาม "วิถีแห่งเกลือสมุทร" ตลอด เส้นทาง มาถึงจังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปทำเป็นสปาเกลือ ณ "กังหันทอง" มีกิจกรรมความงาม บำบัดและผ่อนคลายด้วยเกลือ นอกจากนี้พร้อมชมการสาธิตทำผลิตภัณฑ์จากเกลือ อาทิ เกลือขัดผิว เกลือแช่เท้า โลชั่นสมุนไพร สบู่เกลือ เป็นต้น แสงทองตะวันยามเย็นกระทบผิวน้ำระยิบระยับ ภาพบรรยากาศนาเกลือเหมือนมีมนเสน่ห์ชวนให้ใครหลายคนหลงใหลดูงามตา

ผลิตภัณฑ์เกลือ

 • เกลือเม็ด เกลือเม็ด (8747) (OTOP) (Coop) กลุ่มแม่บ้านบางตะบูน หมู่ 4 สถานที่ตั้ง : 37 หมู่ที่ 4 บ้านบางตะปูน ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเกสรี เต็มสวาท โทร :034 716779, 01 5151572
 • เกลือสมุทร ผลิตภัณฑ์เกลือสมุทร ทำออกมารูปของเกลือป่น เกลือป่นไอโอดีน และเกลือเม็ด กลุ่มสหกรณ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม 37/3 หมู่ 4 บ้านบางพูตาด ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : นายนิคม จันทร์ขำ โทร :(034) 714704
 • เกลือสมุทร เกลือสมุทร เกลือคัดพิเศษ (OTOP) เกษรเกลือ เกษรเกลือ เกลือสมุทรจากแม่กลอง ป้องกันโรคคอพอก ใช้ปรุงอาหาร ขนม ดองผัก ปลา กลุ่มแม่บ้านบางแก้ว 16 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ติดต่อ : คุณมาลี ชื่นจิต โทร :01-9953785
 •  
  เส้นทางวิถีไทย หมู่บ้าน ชุมชน โฮมสเตย์
  เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนได้ดีที่สุด พักแบบโฮมสเตย์ กิน นอน ใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้าน วิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) .. อ่านต่อ >>
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงในป่าแสม ชมการทำประมงชายฝั่ง /ชมสวนสมุนไพร /ชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว /ดูนก ตกกุ้ง /ปั่นจักยาน .. อ่านต่อ >>
   
  ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เรื่อง/ภาพ : วุฒิภัทร วิมุกตานนท์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0 3475 2827-8

  แผนที่ท่องเที่ยว Google Map
  แผนที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมmท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
  การเดินทาง
  รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ. สมุทรสงคราม
  รถยนต์
  , รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ ..อ่านต่อ >>
   
  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู

  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นอัมพวา
  ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสไทย ที่อัมพวา
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ดาหลาพลัส   
  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A1
   
  A2
   
   
  B8
   
  B9