เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ > เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร > สวนเกษตรปลอดสารพิษ  

 

พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์
จัด พื้นที่สวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพร้าวพันธุ์ต่างๆ ผสมผสานกับพืชอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กล่วย ตะไคร้ มะปราง ฯลฯ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิธีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการ เกษตร ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจ

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

วิถีชีวิตท้องถิ่น ตำบลสวนหลวง
รางวัลดีเด่น : แหล่งท่องเที่ยว 2553 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดจากวิถีชีวิตของเกษตรกร นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้ทำ ได้กิน ตามวิถีชีวิตจริงของชาวสวนหลวง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การทำสวนส้มโอปลอดสารพิษ การทำน้ำตาลมะพร้าวแบบ โบราณ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำสวนผลไม้ผสมผสาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมได้ดีมาก

ที่ตั้ง : 1 หมู่ 11 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
Tel : 0 3475 1023, 08 5101 1834, 08 1739 5560
 
ผักชะคราม
เป็นผักธรรมชาติที่ชอบขึ้นตามที่ดินเค็ม เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพเป็นเมือง 3 น้้า คือ น้้าเค็ม น้้ากร่อยและน้้าจืด มีให้เห็นกันตลอดทั้งปี อ่านต่อ >>
ลิ้นจี่สมุทรสงคราม
สีสัน รสชาติจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์ "ค่อม" เปรียบเป็นราชินีแห่งลิ้นจี่แม่กลอง อ่านต่อ >>
ส้มโอ
- เที่ยวสวนส้มโอที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของนายสมทรง แสงตะวัน 29/3 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที โทร. 0 3476 1985 อ่านต่อ >>
รายการอาหารเพื่อสุขภาพแนะนำ
เมนูอาหารคาว หวาน การถนอมอาหาร ที่ชาวบ้านนิยมนำวัตถุดิบพื้นบ้าน เช่น ผัก ปลา มาประกอบอาหาร เช่น น้ำพริกลาปลาทูผักสด น้ำพริกผักชะคราม ยำดอกดาหลา เมี่ยงสมุนไพร อ่านต่อ >>

ข้อมูลที่พัก รองรับกิจกรรม


 
เรื่องเล่า ประสบการณ์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงในป่าแสม ชมการทำประมงชายฝั่ง /ชมสวนสมุนไพร /ชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว /ดูนก ตกกุ้ง /ปั่นจักยาน .. อ่านต่อ >>
บันทึกความทรงจำ
รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจตลาดน้ำอัมพวา (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนที่ท่องเที่ยว Google Map
แผนที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมmท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
การเดินทาง
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ. สมุทรสงคราม
รถยนต์
, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ ..อ่านต่อ >>
 
Bookmark and Share
C1
 
:: เมนู

ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นอัมพวา
ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสไทย ที่อัมพวา
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส 
:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A1
 
A2
 
 
B8
 
B9