เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
  AA
 
 
หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางพลับ  
ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 

ชุมชนสีเขียว ชุมชนบ้านบางพลับ
รางวัลยอดเยี่ยม : แหล่งท่องเที่ยว ปี 2556, 2553

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างแท้จริงตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแปรรูป โดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากครัวเรือนอย่างครบวงจร มีการจัดระบบองค์ความรู้นำเสนอนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับเรียนรู้วิถีเกษตร พร้อมวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การปลูกส้มโอโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี การทำน้ำตาลมะพร้าว เห็ดโอ่ง ถั่วงอกมือถือ ผลไม้กลับชาติ เป็นต้นชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านสวนใหญ่เป็นชาวสวนดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบของมหาวิชชาลัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเป็นระบบขององค์ความรู้ที่มีและเพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ เกษตรไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย จนท้ายที่สุดมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ วิถีชุมชนชาวสมุทรสงคราม

โดยมีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐาน เช่น การเผ่าถ่านผลไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตปุ๋ยน้ำ การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวและที่น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นที่ไหรคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีชื่อเก๋ไก๋ว่า ผลไม้กลับชาติ คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆ เช่น บอระเพ็ด มะนาว มะระ มะระกอมาแช่อิ่มได้ผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามมากๆ ที่นี่มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายนักท่องเที่ยวและมีการสาธิตการทำให้ดูด้วย

 
ชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ชมพู่ ลิ้นจี่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้ของ จังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อ ลดต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ การปลูกส้มโอไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผักผลไม้ แช่อิ่ม ชมและชิมผลไม้สด ๆ จากสวน นอกจากนี้ชุมชนยังได้มีการรวบรวม ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้สนใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวัน ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเป็นผู้นำในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ และเป็นต้นแบบการดำเนิน ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
ส้มโอ
- เที่ยวสวนส้มโอที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของนายสมทรง แสงตะวัน 29/3 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที โทร. 0 3476 1985 อ่านต่อ >>
การทำน้ำตาลมะพร้าว
กว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวให้เรารับประทานกันได้ ต่องผ่านขั้นตอนการทำที่ซับซ้อน อ่านต่อ >>
การผลิตอาหารแช่อิ่มและผลไม้กลับชาติ
ไม่น่าเชื่อว่าบอระเพ็ดที่มีพระคุณกับผู้เขียนในวันนั้น จะกลับชาติเป็นของอร่อยประจำท้องถิ่น สมุทรสงคราม!!! อ่านต่อ >>
  การเผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้ ถ่าน ถ่านผลไม้
  การแกะกะลามะพร้าวซอ
   
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
ขี่จักรยานท่องเที่ยวในชุมชน ˜
งานประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครก - น้ำตาลทราย
จัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรที่มีมาแต่พุทธกาล โดยประเพณีตักบาตรขนมครกนี้ได้มีการเลียนแบบมาจากประเพณีการตักบาตรขนมเบื้องของพระราชพิธีในวัง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้ พอถึงรุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคั้นกะทิ หลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดแป้งทำขนมครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์

˜˜ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง ˜ตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ˜เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรเชิงอนุรักษ์ ˜˜ตื่นเต้นกับการตกกุ้งแม่น้ำ ˜เพลิดเพลินกับการดูนกชนิดต่างๆ

การบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ที่พักโฮมสเตย์
˜ที่พักแบบรีสอร์ท รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 300 คน
˜บริการจักรยานชมสวน
˜เรือยนต์บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมธรรมชาติริมแม่น้ำแม่กลอง และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
 
ผู้ประสานงาน
นายทรงยศ แสงตะวัน 
9/4 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 45120
โทร. 081 274 4433 , 034 761 985
e-mail : sangtawan_t@hotmail.com
 
การเดินทาง
รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 (ธนบุรี- ปากท่อ) เลี้ยวเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม
มุ่งหน้าเข้าสู่อุทยาน ร. 2 (หมู่บ้านบางพลับ อยู่ถัดจากอุทยาน ร.2 ประมาณ 3 กิโลเมตรแยกขวามือ
ประมาณ 300 เมตร)

รถประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้สาย 996 (กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม –อัมพวา-
ดำเนินสะดวก)

รถตู้ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (กรุงเทพฯ-แม่กลอง)โฮมสเตย์บ้านบางพลับ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปั่นจักรยานชมสวน เยี่ยมบ้านพญาซอ ชมโบราณสถาน ทดลองชิมผลไม้สดๆ จากสวน เลือกพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้าน อ่านต่อ >>
เส้นทางวิถีไทย หมู่บ้าน ชุมชน โฮมสเตย์
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนได้ดีที่สุด พักแบบโฮมสเตย์ กิน นอน ใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้าน วิถีชีวิตคนริมคลอง (การพายเรือตกกุ้ง , ดักโพงพาง , เตาตาลทำน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลปึก) .. อ่านต่อ >>
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงในป่าแสม ชมการทำประมงชายฝั่ง /ชมสวนสมุนไพร /ชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว / ดูนก ตกกุ้ง /ปั่นจักยาน .. อ่านต่อ >>
ร้านอาหารใกล้เคียง
อาหารไทย และนานาชาติ, อาหารทะเล, ก๋วยเตี๋ยว เมนูเส้น, ขนม และของว่าง, ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • ตลาดน้ำบางนกแขวก
 • ตลาดน้ำบางน้อย
 • ตลาดน้ำดอนมะโนรา
 • วัดบางกุ้ง
 • อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
  อ่านต่อ >>
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยว

  แผนที่ท่องเที่ยว Google Map
  แผนที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมmท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา อ.บางคนที และ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง
  การเดินทาง
  รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ. สมุทรสงคราม
  รถยนต์
  , รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ ..อ่านต่อ >>
   
  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู

  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นอัมพวา
  ข่าวท่องเที่ยวอัมพวา
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสไทย ที่อัมพวา
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ดาหลาพลัส   
  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A1
   
  A2
   
   
  B8
   
  B9